COMMUNITY RELATIONS ACTIVITIES

  • 20161124_01

    โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วม “ฝ่าวิกฤตชาวนาไทย ด้วยน้ำใจชาวระยอง”

    22 พ.ย. 59 : นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ (กรรมการผู้จัดการ) ร่วมพิธีรับมอบข้าวสารจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเล็งเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม โดยการสั่งซื้อข้าวสารจากชาวนาเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ในโครงการ “ฝ่าวิกฤตชาวนาไทย ด้วยน้ำใจชาวระยอง” ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

  • 20161116_03

    โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

    9 พฤศจิกายน 59 : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือนำผู้ปฎิบัติงานจำนวน 10 ท่าน เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงโดยมีคุณประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ รามทั้งเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง เพื่อโดยมีเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง